"Srce vjeruje, um ostvaruje!"

Mali i veliki trampolin

Poznato je da gimnastika razvija veliki broj značajnih motoričkih sposobnosti, znanja i vještina i mentalnih osobina kao što je samopuzdanje, što su vrijednosti koje su potrebne u većini sportova. 

Kome je trening namijenjen?

Upravo je gimnastika za sportašice i sportaše njihov najbolji izbor (usavršavanjem akrobatskih vještina na tlu, preskoku, malom i velikom trampolinu povećavaju svoje sposobnosti što im u izabranom sportu omogućava dostizanje boljih rezultata. 

Što radimo?

Nakon završene škole gimnastike djeca se usmjeravaju na osnovu vlastitih želja i sklonosti prema sportovima kojima će se baviti u budućnosti. Djeca nadarena za gimnastiku nastavljaju u predselekciji a nakon toga ulaze u natjecateljski program. Ostali se uključuju u druge sportove (rukomet, odbojka, košarka, nogomet, karate i dr.) ali se i dalje bave gimnastikom kao dopunskim sportom.

Kada?

Vježbamo 2 puta tjedno po 60 minuta. Broj djece u grupama je ograničen. Nakon završenog upisa formiraju se grupe i objavljuje raspored treninga.