"Srce vjeruje, um ostvaruje!"

Programi za predškolski uzrast

Gimnastička igraonica

Kome je trening namijenjen?

Trening je namijenjen djeci od 4 godina. Djeca koja su već toliko neovisan da mogu izdržati vježbanje bez nazočnosti roditelja.

Što radimo?

Trenira se u homogenim mješovitim gupama koje su podijeljene prema uzrastu. Treninzi su zamišljeni su kao uvod u gimnastiku, učenje prvih gimnastičkih koraka kroz jednostavne motoričke zadatke i igre primjerene ovom uzrastu, te upoznavanje djece i roditelja s gimnastikom. Djeca su unutar grupe podijeljena u podgrupe radi većeg broja ponavljanja zadataka na pojedinoj stanici (spravi).

Trening se sastoji od tri dijela: prvi dio treninga je uvodni dio u kojem se djeca zagrijavaju kroz različite oblike trčanja, hodanja, hodanja u uporu (rukama i nogama), te vježbi oblikovanja (razgibavanja i istezanja) drugi dio u kojem se djeca susreću sa radom na gimnastičkim spravama na kojima se rade vježbe visa, upora, kolutanja i ravnoteže i trećeg (završnog) dijela u kojem djeca s trenerima kroz natjecateljske igre završavaju trening. 

Kada?

Trening se održava 2 puta tjedno po 45 minuta. Broj djece u grupi je ograničen. Nakon završenog upisa formiraju se grupe i i objavljuje raspored treninga.

Gimnastička početnica

Kome je trening namijenjen?

Trening je namijenjen djeci od 5 do 6 godina. 

Što radimo?

Treninzi traju 45 minuta a prilagođeni su uzrastu djeteta. Program je zamišljen kao uvod u učenje jednostavnih gimnastičkih elemenata kroz igru, usvajanje radne discipline i organiziranog rada u grupi, te upoznavanje djece i roditelja s gimnastikom. Djeca su unutar grupe podijeljena u podgrupe radi većeg broja ponavljanja zadataka na pojedinoj stanici (spravi). 

Trening se sastoji kao i kod gimnastičke igraonice od tri dijela: prvi dio treninga je uvodni dio u kojem se djeca zagrijavaju kroz različite oblike hodanja, trčanja, skokova, poskoka, hodanja u uporu (rukama i nogama), te vježbi oblikovanja (razgibavanja i istezanja), drugi dio u kojem se djeca susreću sa radom na gimnastičkim spravama na kojima se rade vježbe visa, upora, kolutanja, skokova i ravnoteže, te trećeg (završnog) dijela u kojem djeca s trenerima kroz natjecateljske igre završavaju trening. 

Kada?

Trening se održava 2 puta tjedno po 45 minuta.  Broj djece u grupi je ograničen. Nakon završenog upisa formiraju se grupe i objavljuje raspored treninga.