"Srce vjeruje, um ostvaruje!"

Programi sportske gimnastike

Treba posebno naglasiti da je ovo presudan period za motorički razvoj djece, kao i da djeca superiorne motorike moraju biti dodatno opterećena kako bi se osigurao njihov pozitivni trend razvoja, kao i da ih je potrebno postepeno usmjeravati u tom pravcu. Usvajanje osnovnih gimnastičkih elemenata daje dobru podlogu za bavljenje bilo kojim drugim sportom u budućnosti djeteta.

ŠKOLA SPORTSKE GIMNASTIKE

Gimnastička igraonica

Gimnastička igraonica je predviđena za rad sa djecom između 4 i 5 godina. Treninzi traju jedan 45 min. a zamišljeni su kao uvod u gimnastiku, učenje prvih gimnastičkih koraka kroz jednostavne motoričke zadatke i igre primjerene ovom uzrastu. Trening se sastoji od tri dijela: prvi dio treninga je uvodni dio u kojem se djeca zagrijavaju kroz različite oblike trčanja, hodanja, hodanja u uporu (rukama i nogama), te vježbi oblikovanja (razgibavanja i istezanja) drugi dio u kojem se djeca susreću sa radom na gimnastičkim spravama na kojima se rade vježbe visa, upora, kolutanja i ravnoteže i trećeg (završnog) dijela u kojem djeca s trenerima kroz natjecateljske igre i igre u bazenu sa spužvicama završavaju trening.

Gimnastička početnica

Gimnastička početnica je predviđena za rad s djecom u dobi od 5 i 6 godina. Treninzi traju 45 min. a zamišljeni su kao uvod u učenje jednostavnih gimnastičkih elemenata kroz igru, usvajanje radne discipline i organiziranog rada u grupi, te upoznavanje djece i roditelja s gimnastikom. Djeca su unutar grupe podijeljena u podgrupe radi većeg broja ponavljanja zadataka na pojedinoj stanici (spravi). Trening se sastoji kao i kod gimnastičke igraonice od tri dijela: prvi dio treninga je uvodni dio u kojem se djeca zagrijavaju kroz različite oblike hodanja, trčanja, skokova, poskoka, hodanja u uporu (rukama i nogama), te vježbi oblikovanja (razgibavanja i istezanja), drugi dio u kojem se djeca susreću sa radom na gimnastičkim spravama na kojima se rade vježbe visa, upora, kolutanja, skokova i ravnoteže, te trećeg (završnog) dijela u kojem djeca s trenerima kroz natjecateljske igre završavaju trening.

Osnovna škola gimnastike

Škola gimnastike predviđena je za rad sa školskom djecom (djevojčice i dječaci) od 7 do 14 godina. Treninzi se odvijaju dva puta tjedno u trajanju od 60 min. Osnovni cilj ove grupe je upoznavanje i savladavanje bazičnih elemenata sportske gimnastike, usavršavanje motoričkih (kretnih) sposobnosti, poboljšanje općeg zdravstvenog statusa, snage, brzine i izdržljivosti. Usvajanje bazičnih gimnastičkih elemenata koji daju dobru podlogu za bavljenje bilo kojim drugim sportom u budućnosti djeteta.

NATJECATELJSKI PROGRAM SPORTSKE GIMNASTIKE

U ovaj program uključena su djeca koja su pokazala poseban interes za gimnastikom i odabrali su gimnastiku kao osnovni sport. Selekcija se vrši na osnovu stručnog mišljenja trenera, na osnovu osobne želje i motivacije djeteta i roditelja te postignutih rezultatima i zalaganju na prednatjecanjima i treninzima te provjerom  motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. Natjecatelji su podijeljeni u težinske programe i uzrasne kategorije po pravilima Hrvatskog gimnastičkog saveza (HGS-a).

MALI I VELIKI TRAMPOLIN

Upravo je gimnastika kao dopunska aktivnost za sportašice i sportaše najbolji odabir za daljnje sportsko usavršavanje. Učeći jednostavne i složenije akrobatske elemente   malom i velikom trampolinu čime podižu osobno samopuzdanje i motoričke sposobnosti što će im u izabranom sportu omogućava dostizanje viših rezultata.