"Srce vjeruje, um ostvaruje!" 

Programi za školski uzrast

ŠKOLSKA ILI OSNOVNA GIMNASTIKA


Kome je trening namijenjen?

Trening je namijenjen učenicima od 1. do 8. razreda. Programi predstavljaju dobru osnovu za bavljenje gimnastikom kao rekreativnim osnovnim ili dopunskim sportom, čime se olakšava usvajanje motoričkih znanja, vještina i navika  u izabranom sportu. Poznavanje gimnastika nije obavezno.

Što radimo?

Sportska gimastika je jedan od sportova koje ima višestruk utjecaj na djecu. Bitan je njen utjecaj na kretni razvoj djece, također zahtijeva od svakog pojedinca samodisciplinu, ustrajnost i osjećaj za timski rad. Vježbanje se odvija na spravama, kao što su preče, grede, tlo, preskoci i mali trampolin. Treningom će naučiti osnovne vježbe za razvoj tjelesne snagu, ispravno izvoditi salto, stojeve, mostova, svijeće, uzmahe na razboju i još mnogo drugih gimnastičkih elemanata.

Vježbajući će savladavati osnovne gimnastičke vježbe sa kojima mogu sudjelovati na natjecanjima popularne gimnastike. Trening je orijentiran na rekreaciju i postepeno usvajanje znanja, vještina i navika kroz minimalan broj sati treninga tjedno.

Kada?

Vježbamo 2 puta tjedno po 60 minuta. Broj djece u grupama je ograničen. Nakon završenog upisa formiraju se grupe i objavljuje raspored treninga.