"Srce vjeruje, um ostvaruje!"

Svjetska gimnastička federacija (FIG)

Međunarodna gimnastička federacija (FIG - franc. Fédération Internationale de Gymnastique) je međunarodna udruga koja okuplja nacionalne gimnastičke saveze te koordinira i upravlja radom gimnastičkog sporta u cijelom svijetu. Osnovana je 1881. godine u Belgiji, što je čini najstarijom međunarodnom sportskom federacijom. Kako je prvotno okupljala samo tri europske članice (Belgija, Francuska, Nizozemska) u početku je nosila naziv Europska gimnastička federacija, ali je primanjem zemalja članica izvan Europe kasnije promijenila naziv. Sjedište federacije nalazi se u Švicarskoj u Lausanni, trenutno članstvo u FIG-i ima 142 zemlje članice, a okuplja oko 50 milijuna gimnastičara amatera. Predsjednik Međunarodne gimnastičke federacije je Bruno Grandi (ITA) koji je izabran 1996. godine, a trenutno odrađuje peti četverogodišnji mandat. Međunarodna gimnastička federacija upravlja sa sedam gimnastičkih grana:

  1. ženska sportska gimnastika,
  2. muška sportska gimnastika,
  3. ritmička gimnastika,
  4. sportska aerobika,
  5. akrobatika,
  6. trampolin
  7. "gimnastika za sve",
  8. parkour.